עדכוני פסיקה
גשר נוסף נחצה - חריג נוסף להלכת המר
בחודש 5/12 ניתן פסק הדין בעניין "המר" ע"י בית המשפט העליון בו נקבע כי עילת התביעה של יילודים בגין "חיים בעוולה" בטלה ומאידך תיוותר עילת תביעה בגין "הולדה בעוולה" אותה