רשלנות ברפואת ילדים ומשפחה

רופא המשפחה, ברוב המקרים, הוא התחנה הראשונה של המטופל כאשר הוא חווה בעיה רפואית. לכן, על רופא המשפחה מוטלת אחריות חובה לדאוג לכך שהמטופל יעבור את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם למצבו הרפואי ובמידת הצורך להפנות אותו לגורמים המקצועיים לצורך פענוח תוצאות הבדיקות.

רופא המשפחה חייב להסביר למטופל מהי הסיבה לבדיקה, מהותה ולתאם המשך מעקב לאחר ביצוע הבדיקה. לאחר סיום הבדיקות וקבלת התוצאות, תפקידו של רופא המשפחה הוא לבדוק את תוצאות הבדיקה ועל פיהן להחליט על המשך טיפול, אשר יכול להיות תרופתי או הפנייה לרופאים מקצועיים במידת הצורך.

תביעות רשלנות רפואית ברפואת משפחה עוסקות בעיקר במקרים הבאים:

  • המטופל לא הופנה לבדיקות הנדרשות בהתאם למצבו הרפואי.
  • לא בוצע מעקב אודות ביצוע הבדיקות.
  • לא ניתן הסבר ו/או ניתן הסבר לקוי למטופל אודות חשיבות הבדיקות וביצוען.
  • טעויות בפענוח תוצאות הבדיקות.
  • אי הפנייתו של המטופל לגורם המקצועי המתאים לקבלת המשך טיפול.

מן המדיה
עו"ד עדי וייס אצל פאולה וליאון ספטמבר 2016
עו"ד עדי וייס - בוקר בריא יולי 2016
עתונות
בשליחות הנפגעים - ראיון מתוך מגזין "את"
תביעה נגד ביה"ח "סורוקה" וקופ"ח "מכבי"