הקפאת ביציות-שימור פוריות

בתאריך 25/8/20 הוגשה על ידי משרדי תביעה קבוצתית חדשנית וחשובה העוסקת בנושא הקפאת ביציות ושימור פוריות. התביעה הקבוצתית הוגשה כנגד קופות החולים במדינה וזאת בשל הפרת חובתן ליידע את הנשים אודות האפשרות לבצע הקפאת ביציות בגיל צעיר. 

בחודש ספטמבר 2010 "נפל דבר" במדינת ישראל כאשר, לראשונה בתולדות המדינה, ניתנה לנשים אפשרות לבצע הקפאת ביציות (שימור פוריות) מסיבות שאינן רפואיות, אלא מסיבות חברתיות. תיקון מס' 1 לתקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ"ז- 1987 קבע כי כל אישה, אשר מלאו לה 30 שנים וטרם מלאו לה 40 שנים תוכל לבצע הקפאת ביציות לצורך שימור פוריותה (תיקון מס' 2 לתקנות בריאות הנ"ל האריך את תקופת אפשרות ביצוע הקפאת ביציות עד גיל 41). 

מספר חודשים לאחר מכן (בחודש ינואר 2011) נכנס לתוקף חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 1/2011 "הקפאת ביציות למטרת שימור הפוריות של האישה" (להלן: "חוזר מנכ"ל הקפאת ביציות). חוזר מנכ"ל זה מופנה אל מנהלי בתי החולים הכלליים ומנהלי האגפים הרפואיים בקופות החולים קובע במפורש כי ממועד זה נשים תוכלנה לבצע הקפאת ביציות (שימור פוריות) מסיבות שונות (כגון: הרצון לפתח קריירה ותוך כך לדחות את גיל הכניסה להיריון, אי מציאת בן זוג ועוד סיבות שונות ומגוונות). 

 

וכפי שקובע חוזר המנכ"ל בסעיף 2:

"סיבות שאינן רפואיות:

נשים המעוניינות לשמר ביציות ואשר מלאו להן 30 שנים אך טרם מלאו להן 41. מספר הטיפולים המירבי בנשים כאמור: עד 4 שאיבות או השגת 20 ביציות (לפי המוקדם). 

אישה שהחלה בתהליך בטרם מלאו לה 41 זכרית להמשיכו עד מיצוי מספר הטיפולים המירבי (או השגת מספר הביציות האמור לעיל) כל עוד נמשך התהליך באופן רציף, בהתאם לסטנדרטים רפואיים מקובלים."

בפועל, על אף שחוזר מנכ"ל זה מופנה אל קופות החולים, רופאי הנשים בקופות החולים לא דאגו ליידע את הנשים אודות האפשרות שנפתחה להן לבצע הקפאת ביציות לצורך שמירת פוריותן. בין נשים אלה, שלא קיבלו את המידע החשוב הנ"ל מרופאי הנשים שלהן, נמנות גם התובעות בתביעה זו. 

התובעות, בתביעה הקבוצתית, מצויות, כבר זמן רב, בטיפולי הפריה חוץ גופית (IVF), כאשר לאור גילן המבוגר, רובן לא הצליחו להרות כלל ואחת מהתובעות הצליחה להביא לעולם ילדה בריאה אחת בלבד. טענותיהן המשותפות של התובעות הינן כי אילו היו רופאי קופות החולים בהן הן חברות, מיידעים אותן אודות האפשרות שנפתחה בפניהן לבצע הקפאת ביציות בגיל צעיר, הן היו מבצעות הקפאת ביציות, כך שכאשר היו מנסות להרות, בגיל מאוחר יותר, הן היו יכולות להשתמש בביציות "הצעירות" שהקפיאו בגיל צעיר יותר, כך שסיכוייהן להרות וללדת היו יכולים להיות גבוהים לאין שיעור מסיכוייהן, הכמעט אפסיים, להרות כיום. 

לכתב התביעה צורפה חוות דעת של מומחה מוביל בתחום הפוריות, אשר קובע כי אילו התובעות היו מבצעות הקפאת ביציות בגיל צעיר, סיכוייהן להרות, בגיל מבוגר, היו מעל 90% (!!) וכיום סיכוייהן להרות, שואפים לאפס. 

כל אישה שחושבת שהיא יכולה להתאים לתביעה זו, מוזמנת ליצור קשר על מנת לבחון את אפשרות צירופה לתביעה הקבוצתית.

מן המדיה
עו"ד עדי וייס אצל פאולה וליאון ספטמבר 2016
עו"ד עדי וייס - בוקר בריא יולי 2016
עתונות
בשליחות הנפגעים - ראיון מתוך מגזין "את"
תביעה נגד ביה"ח "סורוקה" וקופ"ח "מכבי"