logo

"כלל גדול בידנו שאין מערכת משפטית יכולה להתפרנס מגופו של הדין בלבד. גופה של מערכת המשפט זקוק הוא לנשמה ויש שאף לנשמה יתירה."

(השופט מנחם אלון)

מן המדיה

media2016

עו"ד עדי וייס

בוקר בריא יולי 2016

cvv7243h

עו"ד עדי וייס

ראיון על רשלנות רפואית ברפואת ילדים ומשפחה בתכנית של פאולה וליאון

media2016

עו"ד עדי וייס

מהם שלושת הקריטריונים להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית

media2016

עו"ד עדי וייס

ראיון על רשלנות רפואית במהלך ניהול לידה שיכולה להוביל לנזקים חמורים

paulaleonpic

עו"ד עדי וייס

אצל פאולה וליאון ספטמבר 2016

media20162

עו"ד עדי וייס

עושות חשבון 2 - תחקיר ניתוחי הלייזר

mov-23

עו"ד עדי וייס

רשלנות בניהול מעקב היריון

 

mov-22

עו"ד עדי וייס

רשלנות בניהול לידה

 

mov-1

עו"ד עדי וייס

" אסיפת הורים" 24/1/13

 

mov-2

עו"ד עדי וייס

"אסיפת הורים" 26/12

 

mov-3

רשלנות רפואית

ניתוחי לייזר להסרת משקפיים - עו"ד עדי וייס

 

mov-4

עו"ד עדי וייס

רשלנות רפואית בלידה

 

mov-5

עו"ד עדי וייס

רשלנות בניהול מעקב הריון - מתוך "אסיפת הורים"

 

mov-6

עו"ד עדי וייס

רשלנות בניהול מעקב הריון

 

mov-7

 עו"ד עדי וייס

בדיקות אולטרה סאונד בהריון

צור קשר

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

רחוב הרכבת 58, תל אביב
בניין אלקטרה סיטי, קומה 4

טלפון: 03-9799566

פקס: 03-9799568

adi@adi-law.co.il