logo

״כלל גדול בידינו שאין מערכת משפטית יכולה להתפרנס מגופו של הדין בלבד. גופה של מערכת המשפט זקוק הוא לנשמה, ויש שאף לנשמה יתרה״

(השופט מנחם אלון)

רשלנות רפואית ברפואת משפחה

רופא המשפחה, ברוב המקרים, הוא התחנה הראשונה של המטופל כאשר הוא חווה בעיה רפואית. לכן, על רופא המשפחה מוטלת אחריות חובה לדאוג לכך שהמטופל יעבור את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם למצבו הרפואי ובמידת הצורך להפנות אותו לגורמים המקצועיים לצורך פענוח תוצאות הבדיקות.

רופא המשפחה חייב להסביר למטופל מהי הסיבה לבדיקה, מהותה ולתאם המשך מעקב לאחר ביצוע הבדיקה. לאחר סיום הבדיקות וקבלת התוצאות, תפקידו של רופא המשפחה הוא לבדוק את תוצאות הבדיקה ועל פיהן להחליט על המשך טיפול, אשר יכול להיות תרופתי או הפנייה לרופאים מקצועיים במידת הצורך.

תביעות רשלנות רפואית ברפואת משפחה עוסקות בעיקר במקרים הבאים:

  • המטופל לא הופנה לבדיקות הנדרשות בהתאם למצבו הרפואי.
  • לא בוצע מעקב אודות ביצוע הבדיקות.
  • לא ניתן הסבר ו/או ניתן הסבר לקוי למטופל אודות חשיבות הבדיקות וביצוען.
  • טעויות בפענוח תוצאות הבדיקות.
  • אי הפנייתו של המטופל לגורם המקצועי המתאים לקבלת המשך טיפול.

 

סרטונים בנושא רשלנות רפואית ברפואת משפחה:

רשלנות רפואית - ראיון של עורכת דין עדי וייס בתוכנית המקצוענים

 

 

 

צור קשר

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

רחוב הרכבת 58, תל אביב
בניין אלקטרה סיטי, קומה 4

טלפון: 03-9799566

פקס: 03-9799568

adi@adi-law.co.il