logo

״כלל גדול בידינו שאין מערכת משפטית יכולה להתפרנס מגופו של הדין בלבד. גופה של מערכת המשפט זקוק הוא לנשמה, ויש שאף לנשמה יתרה״

(השופט מנחם אלון)

רשלנות רפואית בניתוח כירורגי

רשלנות רפואית בכירורגיהכאשר אנו דנים בנושא תביעות רשלנות רפואית בניתוחים, אנו מתכוונים, בעיקר, למצבים הבאים:

  • ניתוח נעשה ברשלנות.
  • נוצר סיבוך בניתוח כתוצאה מרשלנות.
  • הניתוח שבוצע לא היה הניתוח שנקבע מראש.
  • ניתוח, או תוצאותיו גרמו לנזק למנותח.

כאשר מגיעים לדיון בבית המשפט בתיקים אלו, בית המשפט יבדוק מספר שאלות שינחו אותו בקביעה האם מדובר במקרה רשלנות רפואית בניתוח או לא:

  • האם הניתוח נבע מצורך רפואי? או שהיו דרכי טיפול אחרות, פחות פולשניות, שיכלו לרפא את המטופל (טיפול תרופתי לדוגמא).
  • האם הניתוח התאים למצבו הבריאותי של המטופל?
  • האם נעשו כל ההכנות הנדרשות למצבו הספציפי של המטופל לפני הניתוח?
  • האם הנזק שנגרם למטופל הוא תוצאה ישירה של הניתוח עצמו או שמדובר בתוצאה שנבעה בשל מצבו הבריאותי ההתחלתי של המטופל?

בנוסף לשאלות הנ"ל, עולה במקרים של רשלנות רפואית בניתוחים השאלה של "הסכמה מדעת", כלומר, האם לפני ההחלטה לבצע את הניתוח הוסברו למטופל כל הסיכונים והמצבים אשר יכולים להתרחש כתוצאה מהניתוח, כולל האופציות החלופיות האפשריות והאם לאחר כל ההסברים נתן המטופל "הסכמה מדעת" לביצוע הניתוח, זאת לאחר שהבין את כל המשמעויות, הסיכונים וסיכויי ההצלחה.

 לחזרה לנושאים נוספים בתחום רשלנות רפואית 

 

למידע אודות רשלנות בניתוחים בתחומים אחרים: 

תפקיד הרופא המרדים הינו משמעותי ביותר. בהתאם לשמו, תפקידו להרדים/לאלחש/לערפל את המטופל לפני פרוצדורה רפואית כלשהי (בדיקה, ניתוח וכו') כדי שהמטופל לא יחוש בכאבים, ירפה את גופו ויאפשר להליך הרפואי להתבצע בהצלחה.

היום יותר מתמיד נראה כי ניתוחים וטיפולים קוסמטיים הם עניין שבשגרה. מידי יום אנו נתקלים בפרסומים בדבר ניתוחי אף, הגדלת חזה, הקטנת חזה, שאיבת שומן, טיפולים להסרת שיער, ניתוחי לייזר להסרת משקפיים, טיפולי בוטוקס להעלמת קמטים וקצרה היריעה מלהכיל את שלל הניתוחים והטיפולים המוצעים לציבור. 

ניתוחי לב הינם ניתוחים פולשניים המשתייכים לתחום כירורגית בית החזה, ומטרתם לטפל בבעיות לבביות, להיטיב את מצבם של המנותחים ובמקרים רבים אף להציל את חייהם. ישנם מספר סוגים של ניתוחי לב, כאשר הניתוחים המוכרים יותר הם ניתוחי מעקפים, ניתוחי השתלת מסתמים וצנתורים (אבחוניים וטיפוליים).

צור קשר

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

רחוב הרכבת 58, תל אביב
בניין אלקטרה סיטי, קומה 4

טלפון: 03-9799566

פקס: 03-9799568

adi@adi-law.co.il